ליצור חלום

בהמשך לפוסט יום האתמול על התלהבות שיצר אצלי העיסוק בראלי הדקאר, השתתפותו של גלעד בנאי במרוץ הנוכחי, ועל החלום שיישאר כנראה בלתי מושג….

הנה דברים שאמר תיירי סאבין, הוגה קונספט הדקאר, לגבי המרוץ המפרך:

"להוות אתגר לאלו שיוצאים , ליצור חלום אצל אלו הנשארים מאחור"

ובכן… לגבי זה אכן עובד.

מודעות פרסומת