כישלונרים – הביתה

ביום שפורסם דו"ח וועדת וינוגרד, ישבתי וקראתי את כולו. כן, את כל 171 העמודים.

המסקנה האישית שלי  מהכתובים, ברורה: לא חלוץ, לא פרץ ולא אולמרט מצמצו. הם לרגע לא מצמצו כששלחו 119 חיילים למוות שאין בטחון שהוא היה נחוץ לשם הגנת גבולות הדינה.

27 אחוזים מההרוגים, שהם 33 חיילים (ביניהם גם ניסן שלו ז"ל), נהרגו ביומיים האחרונים ללחימה, כשכבר היה ידוע שהפסקת האש אוטוטו נכנסת לתוקפה. אז למה שלחו אותם פנימה? מדו"ח הוועדה עולה שהמטרה הייתה בעיקר רייטינג, כותרות וקצת אגו אישי בטענה שמדובר על ניסיון להרים את מורל המדינה.

כישלונרים: נמאסתם. לכו הביתה.

מודעות פרסומת